Ապակու աշխարհ

Ապակու աշխարհ
15-րդ միջազգային ցուցահանդես` ապակե արտադրանքի, ապակու պատրաստման և մշակման տեխնոլոգիաների և սարքավորումների

Ժամկետ: 17.06.2013 - 20.06.2013
Երկիր, քաղաք: Ռուսաստան, Մոսկվա 
Անցկացման վայր: «Էքսպոցենտր» կենտրոնական ցուցահանդեսային համալիր



Ցուցահանդեսի թեմատիկան

1. Ապակու արտադրություն
1.1. Ամբողջական ցիկլով ապակու գործարաններ
1.2. Ապակու արտադրության համար բաղադրամասեր
1.3. Ապակու եփահալման տեխնոլոգիաներ
1.4. Ապակու արտադրության սարքավորումներ
1.5. Հումքի մշակում, բովախառնուրդի և ապակե փշրանքի նախապատրաստում
1.6. Ապակու թերթերի կաղապարման համար սարքավորումներ
1.7. Սնամեջ ապակու կաղապարման համար սարքավորումներ
1.8. Շիկամշակման վառարաններ
1.9. Ապակեհալման վառարաններ
1.10. Վակուումային համակարգեր և կոմպրեսորներ
1.11. Ապակե արտադրանքի համար ֆորմաներ
1.12. Բովախառնուրդի բեռնման և հեռացման համակարգեր
1.13. Օդափոխության համակարգեր
1.14. Ապակե արտադրանքի վերամշակման տեխնոլոգիաներ
1.15. Ապակու արտադրության ընթացքում էներգա- և ռեսուրսախնայողություն
1.16. Ապակու և ապակե տարաների փոխադրում և պահեստավորում
1.17. Փաթեթավորման հոսքագծեր
1.18.Սարքավորումների պահեստամասեր և սպասարկում
2. Ապակու մշակում
2.1. Ապակու կտրում, ծակում և ձևում
2.3. Հղկում և փայլեցում
2.4. Ապակու լազերային մշակում
2.5. Ապակու կոփում և փափկացում
2.6. Պաշտպանիչ և դեկորատիվ ժապավեններ ապակու համար
2.7. Ապակու դեկորացում
2.8. Փայլատում և երանգավորում
2.9. Ներկեր ապակու և  ապակե էմալի համար
2.10. Ապակե էմալներ
2.11. Տրիպլեքսի ժապավեններ
3. Ապակու կիրառման ոլորտներ
3.1. Թերթավոր ապակի
3.2. Ավտոմեքենայի ապակի
3.3. Ճարտարապետա-շինարարական ապակի
3.4. Քվարցային ապակի
3.5. Բժշկական ապակի
3.6. Սորտային ապակի
3.7. Ապակեթելք
3.8. Տարաների ապակի
3.9. Տեխնիկական ապակի
3.10. Գեղարվեստական ապակի
3.11. Ապակեփաթեթներ
3.12. Էլեկտրատեխնիկական ապակի
3.13. Արևային մարտկոցների համար ինովացիոն ապակի
3.14. Հատուկ ժապավեններ ապակու համար (touch screen ֆունկցիայով ապակի)
3.15. Թափանցիկության պահպանման տեխնոլոգիաներ, ինքնամաքրվող ապակիներ
3.16. Էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաներ
3.17. Հրակայուն ապակի
3.18. Ճառագայթումից պաշտպանման ֆունկցիայով ապակիներ
3.19. Ձայնակլանիչ ապակիներ
3.20. Հայելիներ
3.21. Ապակե կահույք և դետալներ 
3.22. Տրիպլեքս
4. Գործիքներ, լրացուցիչ սարքավորումներ
4.1. Ապակու կտրման գործիքներ
4.2. Հղկման և փայլեցման գործիքներ
4.3. Ապակու տեղափոխման գործիք
4.4. Ապակե արտադրանքի ֆուրնիտուրա
4.5. Սոսինձներ և հերմետիկներ
5. Վերահսկիչ-չափիչ, կարգավորիչ սարքավորում: Ծրագրային ապահովում
5.1. Մակերևույթի, եզրագծի չափում և վերահսկում
5.2.Վերահսկիչ-չափիչ սարքավորում, որ օգտագործվում է ապակու արտադրությունում
5.3. Փոխադրիչ վերահսկիչ-չափիչ սարքավորում
5.4. Տրիպլեքսի համար դետեկտորներ
5.5. Ծրագրային ապահովում
6. Նախագծային արհեստանոցներ, գիտա-հետազոտական ինստիտուտներ, ուսումնական հաստատություններ, ոլորտային միություններ և ասոցիացիաներ
7. Մասնագիտացված պարբերականներ, մամուլ