Ճարտարապետություն

  Ճարտարապետական աշխատանքներն իրականացվում է բազմափորձ ճարտարապետական բաժնի կողմից ,որի միջամտությամբ պատրաստվում  է այնպիսի շինություններ, որոնք ուղղակի կարող են ժամանակի ընթացքում վերածվեն մշակույթային վայրերի․

Ուսումնասիրում ենք կենսականորեն անվնաս նյութերով նոր շին աշխատանքների կազմակերպման միջոցները, 

Նաև նպատակամղված ենք կազմակերպել շին համալիրներ, որոք իրենց արտաքնաշերտում կունենան ՀՀ ի բոլոր քարերի արտաքին ցուցահանդես․

Տներում պետք է լինի անկյուն հայկական ապարների, քարերի և փայտատեսակների ցուցատեղ․

Համակարգերը ջեռուցման պետք է լինեն կենսականորեն անվանաս, չանհանգստացնելով, թե ջրին, թե օդին, որի համար ունենք բազում մշակումներ և արդյունավետ լուծումներ, թե ֆիզիկայի ինստիտուտի հետ, թե արտաքին մեր բարեկամ էնէրգետիկ արդյունաբերող կոորպորացիաների հետ․ սակայն մեզ այդ պարագայում պետք է ստաանաալ, նաև էլէկտրոցանցից էնէրգո դոտացիայի հնարավորություն, ամեն  պարկեշտ ընտանիքին, որոշ մակերեսի ջերմային հաշվարկով տրամադրել էլէկտրոէնէրգիա անվճար․

Մշակույթային նորամշակ շին աշխատանքների տարածումը մենք փորձում ենք կազմակերպել, նաև հարևան և ոչ հարևան պետություններում, ներկայացնելով մեր մտքի և, նորամշակ լուծումների առավելությունները․ 

 

 

Բազալտե մանրաթելային կոնստրուկցիայով էկոնոմ տան կոնստրուկցիա.
Տվյալ կոնստրուկցիայի առավելությունը թեթևության և կարճ ժամկետում պատրաստման մեջ է,սակայն ամբողջ Արցախյան համայնքի համար շին պատվեր մերժել ենք այն պատճառով, որ տվյալ նյութը ունի, որոշակի խնդիրներ, թե երկարակեցության, թե որոշ առումներով, նաև ամրության և այլ տեսանկյուններից.
Կոնստրուկտոր տնակ.
Ներսում նախատեսված է վերամշակված փայտե տակդիրներից կահույք. մատչելի Է, որպես ամառանոց.