Ճարտարապետություն

  Ճարտարապետական աշխատանքներն իրականացվում է բազմափորձ ճարտարապետական բաժնի կողմից ,որի միջամտությամբ պատրաստվում  է այնպիսի շինություններ, որոնք ուղղակի կարող են ժամանակի ընթացքում վերածվեն մշակույթային վայրերի․

Ուսումնասիրում ենք կենսականորեն անվնաս նյութերով նոր շին աշխատանքների կազմակերպման միջոցները, 

Նաև նպատակամղված ենք կազմակերպել շին համալիրներ, որոք իրենց արտաքնաշերտում կունենան ՀՀ ի բոլոր քարերի արտաքին ցուցահանդես․

Տներում պետք է լինի անկյուն հայկական ապարների, քարերի և փայտատեսակների ցուցատեղ․

Համակարգերը ջեռուցման պետք է լինեն կենսականորեն անվանաս, չանհանգստացնելով, թե ջրին, թե օդին, որի համար ունենք բազում մշակումներ և արդյունավետ լուծումներ, թե ֆիզիկայի ինստիտուտի հետ, թե արտաքին մեր բարեկամ էնէրգետիկ արդյունաբերող կոորպորացիաների հետ․ սակայն մեզ այդ պարագայում պետք է ստաանաալ, նաև էլէկտրոցանցից էնէրգո դոտացիայի հնարավորություն, ամեն  պարկեշտ ընտանիքին, որոշ մակերեսի ջերմային հաշվարկով տրամադրել էլէկտրոէնէրգիա անվճար․

Մշակույթային նորամշակ շին աշխատանքների տարածումը մենք փորձում ենք կազմակերպել, նաև հարևան և ոչ հարևան պետություններում, ներկայացնելով մեր մտքի և, նորամշակ լուծումների առավելությունները․ 

 

 

Նորայր Հովակիմյանի նախաձեռնությունն է.
Մշակույթային և նորարար տեխնոմշակումների հետազոտական կենտրոն է պատրաստվում, որը հանդիսանում է,որպես աշխատանքային միջավայր.
Պարոն Արմեն Ղարիբյանի, Գագիկ Հարությունյանի, Աշոտ Սահրատյանի, Աշոտ Մարգարյանի,Գագիկ Կիրակոսյանի միջամտությամբ Մշակում ենք սկսել Հայ շինարար նախամշակումը, որի աշխատավորների ընդւնելությունը և կրթումը կկազմակերվի տվյալ հասցեում և տարբեր աշխատանքային ուղղորդումներով կսկսենք սոցիալական և մշակույթային աշխատանքների ուղղորդումներ․
6*9 չափսերի արագ հավաքվող տնակի էսքիզ.
Գագիկ Հարությունյանը նախատեսել է ամբողջությամբ հագեցնել ներքին արտադրության նյութերով. կոնստրուկցիան բազալտեպլաստե, ջերմամեկուսացում. բազալտե բրդով, արտաքնապատում գեղեցիկ տեղական քարե սալերով, կամ ֆիբրոբետոնով, իսկ ներքնապատում. մշակված հարթափայտերով.
Առանձնատներ. հատուկ ծանր պայթյունային աշխատանք կատարած Հայրենակցի համար.
Ճարտարապետական աշխատանքը.կատարել է բազմամշակող ճարտարապետ. Գագիկ Հարությունյանի կողմից.
Առանձնատուն Արագածոտնի Մարզ. ՈՒշԻ Համայնքում.
Ճարտարապետ Գագիկ Հարությունյանի կողմից կազմակերպած աշխատանքն է, որը առանձնանում է հատուկ սիմվոլիկ մշակմամբ.
Մենք ունենք կոնկրետ մշակումներ տաճարաշինության և մշակույթավայրերի շինության կազմակերպմանը ուղղված.
Առանձնատուն Քանաքեռում.
Թևավոր պատկերով տուն ՙՀարգ՚. ճարտարապետական կազմակերպության հիմնող Գագիկ Հարությունյանի կողմից.
Հայ գործարարի պատվերով շինություններ Երևանում.
Բազմափորձ ճարտարապետ Գագիկ Հարությունյանի կողմից.
Սպորտային համալիր. Արցախի Մայրաքաղաքում.
Նախագիծ. ճարտարապետ Հարությունյան Գագիկի կողմից.