Էլեկտրական փոխադրամիջոցներ

Էլէկտրական տրանսպորտի հիմնապատճառներից է. նախ. նավթ չկիրառելու, որպես վառելիք, նաև այն փաստը, որ էլէկտրական մեքենաներ վարելով կարող ենք անկախ տեղաշարժի միավոր ունենանք. ներկայում  ընդհանուր էլ ցանցի ավելցուկ էնէրգիան կիրառելով.

 Կարող ենք արտոնյալ պայմաններուվ ներմուծել.   բեռնատարներ, աղբատար մեքենաներ , ավտոբուսներ. մինչև երեսուն տեղանոց, նաև քաղաքային մեքենաներ, մոպեդներ.

Սակայն մեր կազմակերպությունը նախապատվություն է տալիս այպիսի էլէկտրտրանսպորտների կիրառմանը, որի արդյունքում լիթիումային և այլ ակուլիացիոն համակարգ չի կիրառվելու, քանի որ ակումլիատորի կիրառումից հետո չեզոքացումը դառնում է կոնկրետ պրոբլեմ, բնապահպանությանը խաթարող ծանր հետևանքներով․

Նախընտրելի է սկսել մետրաշինության աշխատանքներ նորամշակ հատուկ աշխատամիջոցներով, որը կունենա,թե ռազմապաշտպանական և բնապահպաանաակաան քաղ շին կոմֆորտի էֆֆէկտ․

 

Միրգ հավաքելու զամբյուղով մոտոցիկլետներ.
<<<Սթար ութ>>> ընկերության կողմից մատակարարված.
էլէկտրական սայլակ -մոտոցիկլետ հաշմանդամների, կամ մեծահասակների,որոնք հենվելու կարիք ունեն ընթացքում.
<<<Սթար ութ>>> ընկերության արտադրանքն է. բավական քիչ խնամք և ծախս է պահանջում գործածման ընթացքում.