Էլեկտրական փոխադրամիջոցներ

Էլէկտրական տրանսպորտի հիմնապատճառներից է. նախ. նավթ և գազ չկիրառելու, որպես վառելիք, նաև այն փաստը, որ էլէկտրական մեքենաներ վարելով կարող ենք անկախ տեղաշարժի միավոր ունենանք. ներկայում  ընդհանուր էլ ցանցի ավելցուկ էնէրգիան կիրառելով.

 Կարող ենք արտոնյալ պայմաններով ներմուծել.   բեռնատարներ, աղբատար մեքենաներ , ավտոբուսներ. մինչև երեսուն տեղանոց, նաև քաղաքային մեքենաներ, մոպեդներ.

Ձեռնարկում ենք, նաև ակումլիատորների հետագա չեզոքացման խնդիրները լուծել․

ՈՒՆենք ծրագիր: եղած մեքենաների հետ: էլէկտրո վերափոխման աշխատանքներ կատարել, որի համար կատարվել է նախնական բավականին  հետազոտական աշխատանքներ:

 

զամբյուղով մոտոցիկլետներ.
<<<Սթար ութ>>> ընկերության կողմից մատակարարված.
էլէկտրական սայլակ -մոտոցիկլետ հաշմանդամների, կամ մեծահասակների,որոնք հենվելու կարիք ունեն ընթացքում.
<<<Սթար ութ>>> ընկերության արտադրանքն է. բավական քիչ խնամք և ծախս է պահանջում գործածման ընթացքում.